Velkommen

Har du spenninger i nakken og pusten fungerer dårlig?

Er du bevisst din kropp ?

Ønsker du å bli mer hengiven og bevisst din kropp?

cropped-smil.jpg

spenninger i kjeven og hodepine  er kjente faktorer som mange sliter med i hverdaegne.

Detterer en behagelig behandling og foregårSmå strekke i ind muskelrgruppe

Kun en lett bekledning er nødvendig