VELKOMMEN TIL KORONA-MATTE

KAPITTEL 8 - ALGEBRA:


Her er oppgaver fra matteboka:

Svar på oppgavene og send til elin0808@osloskolen.no.

Send SMS på 488 96 829 så avtaler vi tid å snakke sammen!

Innhold:

Regne sammen ledd

Tall mindre enn null

Løse opp parenteser

Parenteser og tall

Multiplisere inn i parentes

Formler i en tabell

Fine filmer:

TV2 Skole : Algebra

TV2 Skole : LikningerDu logger inn med brukernavn og passord som på skolen.

FASIT-FILM:

Svar på innsendte oppgaver - noen med FILM!!!

FASIT-1 oppg. 8.48 - 8.55

FASIT- 2 oppg. 8.59 - 8.62REGNE SAMMEN LEDD

Elin forklarer:

NÅR TALLENE ER MINDRE ENN NULL

I oppgave 8.32 b) har vi 7x + 4 + 2x - 6
x-ene er enkelt, 7x + 2b = 9x.
Men tallene er litt vanskeligere, vi har +4 - 6. Hva blir det?

Tenk på på 4 - 3. Det blir 1
4 - 4 blir 0
4 - 5 , hva blir det? Svar: -1. Altså en mindre enn null. Det går fint an å telle under null. Det kan bli -4 eller -20 grader kaldt!
4 - 6 blir -2

Når svaret kommer under null, kan det være lurt å først regne ned til null.
4 - 6 er da først 4 - 4 som er null. Men vi skulle trekke fra 6, ikke 4. Det mangler2. Så svaret må¨bli 2 lavere enn 0.
Svaret er: 4 - 6 = -2m og hele oppgaven: 7x + 4 + 2x - 6 = 9x - 2


Elin forklarer:

LØSE OPP PARENTESER

Vi bruker parenteser for å samle tall som hører sammen.

Eksempel 1:
(2 + 3) + (10 - 3)     Her kan vi regne ut det som er inni hver parentes
(5) + (7)                  Når det står ingenting eller PLUSS foran en parentes, kan den fjernes
5 + 7                       Vi regner ut
10                           Og her er svaret

Når vi bruker bokstaver, er det ikke alltid mulig å legge sammen/trekke fra det inni parentesene

Eksempel 2:
(2a + 6b) + (10a - 3b)     Her må vi først åpne parentesene
2a + 6b + 10a - 3b          Det står pluss eller ingenting foran parentesene, så vi bare fjerner dem
12a + 3b                         Vi samler de like bokstavene og dette er svaret 

Elin forklarer:

LØSE OPP PARENTESER MED MINUS FORAN

Når det står MINUS foran en parentes, må vi være forsiktige!
Fortegn betyr om det står + eller - foran tallet.

Eksempel 3:
5a - (4b + 2a)     Her må vi først åpne parentesen, men fordi det står MINUS foan, må vi bytte fortegn.
5a - 4b - 2a        4b inni parentesen blir -4b og +2a inni parentesen blir -2a
3a - 4b               Vi samler de like bokstavene og dette er svaret

Eksempel 4:
6a - (3a - 8)       NB! Det står M>INUS foran parentesen! Vi tar bort parentesen og bytter fortegn.
6a -3a + 8         Minus 8 blir +8
3a + 8

Eksempel 5:
10 - (4 - 5x)
10 - 4 + 5x       Minus 5x blir + 5x
6 + 5x

Eksempel 6:
10 - (-6 + 5x)
10 + 6 - 5x       Hvis det første tallet inni parentesen er negativt (-6) blir det til +6
16 - 5x

Ennå flere oppgaver.
Men dette er en veldig viktig del av matematikken.
Nesten alt som kommer senere bruker det du lærer her.

Tilbake til toppen av siden